Handleiding beheeromgeving - Financieel (No sale)

Deze handleiding geeft een korte uitleg over de financiële mogelijkheden die de beheeromgeving biedt met betrekking tot het berekenen van de te vorderen BTW over uw no sale posten.

BTW terugvorderen over no sale posten

Binnen de beheeromgeving kunt u ervoor kiezen om bepaalde verkopen/handelingen weg te boeken op zogenaamde no sale rekeningen Dit zijn rekeningen die gebruikt worden om alle acties die buiten de reguliere verkooptransacties vallen te administreren. U kunt hier bijvoorbeeld gebruikmaken van de rekeningen “eigen gebruik”, “representatiekosten” en “breuk en bederf”. De no sale posten worden bijgehouden tegen verkoopprijs omdat vrijwel geen enkele club al haar producten in het voorraadsysteem heeft ingevoerd, hierdoor kan het systeem niet op inkoopwaarde werken. De bedragen die op no sale posten geboekt staan kunt u terugvinden op het tabblad “rapportage --> credits uitgesplitst”.

Over sommige rekeningen waar een no sale post van kan worden bijgehouden, kunt u btw terugvorderen. Hieronder worden drie van dit soort rekeningen toegelicht. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar de site van de belastingdienst.

 

Eigen gebruik

Op de no sale post “eigen gebruik” kunt u de aan uw vrijwilligers verstrekte consumpties bijhouden. U mag van de fiscus uw vrijwilligers belonen (geldbedrag of in natura), met een maximumbedrag van €150 per maand en/of €1500 per kalenderjaar, per vrijwilliger. Bij het weggeven van consumpties kunt u de verkoopprijs (incl. btw) aanhouden als verstrekte vergoeding. De btw over de inkoopprijs van de verstrekte consumpties mag u geheel aftrekken. Wij adviseren om uw “eigen gebruik” op een aparte rekening te boeken. Bijvoorbeeld: winst- en verliesrekening “4500 vrijwilligerskosten”.

Over consumpties van uw kantinemedewerkers hoeft u geen btw te betalen. Wanneer u de af te dragen BTW van de omzetregel uit de beheeromgeving haalt zijn hier de kosten van het eigen gebruik al vanaf gehaald in de vorm van een No salepost. Voor consumpties van anderen die binnen uw vereniging werken (bijvoorbeeld bestuursleden, trainers en scheidsrechters) geldt dat de kantineomzet niet meetelt bij de omzet van fondswervende leveringen welke tot een maximum van €68.067 per jaar is vrijgesteld van BTW. Voor meer informatie over fondwervende leveringen kunt u terecht op de volgende website van de belastingdienst:http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/sport_en_belasting/btw1/sportclubs_en_btw1/vrijstellingen_voor_sportclubs1/nevenactiviteiten_sportclubs1/fondswervende_activiteiten

 

Representatiekosten

Bij het weggeven van consumpties aan externe partijen (relatiegeschenken), denk bijvoorbeeld aan sponsoren, mag u de btw over de inkoopprijs geheel aftrekken, mits de geschenken niet boven de €227 excl. btw per relatie, per kalenderjaar uitkomen. Aangezien onze producten tegen verkoopprijs worden weergegeven zal u voor deze post zelf een omreken slag moeten maken. Wij adviseren om uw representatiekosten op een aparte rekening te boeken. Bijvoorbeeld: winst- en verliesrekening “4600 representatiekosten”.

 

Breuk/bederf

Voor een sluitende administratie raden wij aan om de uitval van producten (breuk en bederf) bij te houden op een aparte rekening. Gebruik hier bijvoorbeeld de winst- en verliesrekening “4700 uitvalkosten” voor. U kunt de btw over de inkoopprijs van uitgevallen producten aftrekken. Aangezien onze producten tegen verkoopprijs worden weergegeven zal u voor deze post zelf een omreken slag moeten maken.

 

Voorbeeld journaalpost: