USB-Printer

USB- (bar) printer specifieke problemen:

  • Er wordt geen bon geprint, POWER LED (Groen) brandt constant:

Controleer of de grijze USB-kabel op de bovenste USB-poort achter op de kassaterminal aangesloten is. Bij de nieuwere model kassa's moet de USB-kabel in USB-POORT 1 gestopt worden. Bij het oude model kassa moet de kabel in de bovenste USB-poort gestoken worden. 

  • Er wordt geen bon geprint, POWER en ERROR LED branden niet:

De (grijze) USB-kabel is niet goed op de kassaterminal en / of de bonnenprinter aangesloten. De USB-kabel moet op de bovenste USB-poort achter op de kassaterminal aangesloten (of USB-POORT 1 op de nieuwere model kassa's) worden, op de meest linker poort op de bonnenprinter.

  • Er wordt geen bon geprint, POWER en ERROR LED knipperen om en om:

De bonnenprinter krijgt geen stroom. Controleer of de zwarte voedingskabel op een werkend stopcontact aangesloten is en of hij goed aangedrukt is in de printer.