Productgroepen aanmaken

In het tabblad “Productbeheer – Productgroepen” kan je productgroepen aanmaken. Klik hiervoor op de knop “Productgroep toevoegen”.

Door op de bewerken knop te klikken kan je producten aan de groep toevoegen door ze te selecteren, of juist verwijderen door de selectie ongedaan te maken.
Door op het kruis voor een product te klikken verwijder je de groep. Uiteraard blijven de producten die in de groep staan in het systeem staan. 

Benodigde beheerrechten: Superuser, Kassabeheer

Het is mogelijk om producten in een productgroep te plaatsen. Dit heeft twee functies:

  • Het rapporteren naar productgroep.
    Het is mogelijk om rapportages te genereren over producten die alleen tot een bepaalde productgroep behoren.
  • Het vergemakkelijken van het indelen van productgroepen.
    Bij het indelen van producten kan je ervoor kiezen om slechts producten in het product overzicht te tonen die in een bepaalde productgroep ingedeeld zijn.

Let op: productgroep is niet hetzelfde als productcategorieën! Van productcategorieën wordt slechts gebruik gemaakt om producten te bundelen op het kassascherm. Productgroepen worden gebruikt in de beheeromgeving en de rapportage.

Het kiezen van een type

Standaard maak je een productgroep met type "normaal". Dit zorgt ervoor dat een product zoals bijvoorbeeld bier in meerdere productgroepen kan voorkomen. Bier kan bijvoorbeeld voorkomen in de “Alcoholische dranken” en in de productgroep “dranken”. 

Wanneer je type ”boekhouding” selecteert kan een product niet twee maal voorkomen in een productgroep. Wanneer een product is toegevoegd aan een productgroep is het niet meer zichtbaar in de lijst. Dit is om te voorkomen dat producten 2x naar je boekhouding worden verstuurd.