Rapportage Kassalade

Het tabblad "Kassalade" onder "Rapportage" geeft aan hoe vaak en wanneer de kassalade is geopend tijdens de geselecteerde periode. Je kunt een samenvatting opvragen van het totaal aantal keer dat de kassalade opengegaan is of je kunt alles splitsen per actie.

Mocht dit overzicht leeg zijn dan kan het zijn dat jouw kassalade niet correct is aangesloten op jouw kassaterminal.