Dagstaat per kassaterminal tonen

Op de kassaterminal is een dagstaat op te vragen. Als u over meerdere kassaterminals beschikt wordt op deze pagina standaard het resultaat van alle kassaterminals getoond. U kunt echter ook instellen dat per kassaterminal alleen de voor die terminal gehaalde resultaten worden weer gegeven.

Hoe doet u dit?

Stap 1:

Ga naar het scherm "Klantinstellingen - Instellingen"

Stap 2:

Vink onder het kopje "Terminal dagstaat" de optie "Rapportage per panel?" aan.

Stap 3:

Klik op "Opslaan"

 

Benodigde beheerrechten: Superuser, of een rechten groep met de pagina Klantinstellingen - Instellingen