Overzicht transacties per weekdag

Hoeveel transacties u verwerkt op bepaalde weekdagen en tijdstippen is te achterhalen via Rapportage -> basisgegevens. 

 • Hier kunt u een periode selecteren -> zoeken.
 • Export transacties naar Excel. 

U kunt de gegevens nu openen in een excel document. 

 • Stap 1 is om de weekdagen toe te voegen.
  Dit kan door in een extra kolom (I) de volgende formule te gebruiken. =TEKST(G2;"dddd")
  -G2 verwijst naar Datum aangemaakt. 
  -Dat ziet er als volgt uit. 

 • Kolom I, Rij 2 geeft nu de weekdag aan.
  Vervolgens kunt u deze formule kopieren voor alle rijen. (naar beneden)
 • Klik vervolgens op de TAB invoegen -> draaitabel -> nieuw werkblad -> OK.
  Zie hieronder. 

 • U ziet nu een lege draaitabel in een nieuw werkblad verschijnen.
 • Selecteer bij draaitabelvelden (rechts) TransactieID & Datumaangemaakt
 • Bij Som van de Transactie ID -> waardevaststelling op aantal zetten, zie hieronder. 

 • Datum aangemaakt aanpassen naar uren.
  -Rechtermuisknop op Datum aangemaakt.
  -Groeperen
  -Selecteer alleen uren.
  -Zie hieronder.

 • Bij de draaitabelvelden (rechts) Uren de-selecteren -> weekdagen selecteren -> uren selecteren. 
  -Hiermee komt de tabel er beter uit te zien. 
  -Zie hieronder.

 • Grafiek maken van de data
  -Selecteer de tabel
  -Via de Tab bovenin invoegen -> aanbevolen grafieken -> gegroepeerde kolom -> OK

 • Zie hierboven in de grafiek om een dag in de week te selecteren. 
 • Hieronder het resultaat voor een dinsdag. 

 • Toevoegen omzet
  -Selecteer de tabel ->selecteer in de filter betaald

 • Rechtermuisknop op de grafiek ( -> zie hieronder rode cirkel)
  -Ander grafiektype
  -Selecteer bij secundaire As som van betaald. 
  -Ok.

 

 • De grafiek laat nu het aantal transacties en de omzet op de dag van de week zien.